Конференція ФЛАУ 2014 року

flauВ суботу, 29 листопада 2014 року, в готелі Віта Парк Аквадар (Рейкарц) (смт. Маньківка, Черкаська область) відбудеться чергова Конференція Федерації легкої атлетики України.

Згідно Статуту ФЛАУ, найвищим керівним органом ФЛАУ є Конференція.

Конференція скликається один раз у два роки. Дата і місце проведення Конференції визначається Виконавчим комітетом ФЛАУ. Виконавчий комітет ФЛАУ встановлює квоту представництва делегатів на Конференцію для членів ФЛАУ, визначає дату проведення та формує проект порядку денного Конференції.

Пропозиції до порядку денного Конференції можуть надсилатися членами ФЛАУ до Виконкому за два місяці до її проведення. Проект порядку денного Конференції надсилається делегатам за місяць до її скликання. Остаточний порядок денний затверджує Конференція ФЛАУ.

Конференція вважається повноважною при наявності не менше двох третин обраних делегатів. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів від присутніх делегатів Конференції. Рішення про внесення змін до Статуту та про припинення діяльності ФЛАУ приймаються двома третинами голосів від загальної чисельності обраних делегатів Конференції. Прийняття рішень з питань, що не включені до порядку денного, не допускається.

Конференція ФЛАУ:
• визначає основні напрямки діяльності ФЛАУ;
• вносить зміни та доповнення до Статуту;
• один раз на чотири роки обирає з кандидатур – членів ФЛАУ Президента, Ревізійну комісію, а також за поданням Президента – Першого віце-президента, Віце-президентів, членів Виконкому, а також затверджує склад Президії;
• заслуховує та затверджує звіти Президента, Президії, Ревізійної комісії, робочих органів ФЛАУ;
• реалізує право власності на кошти та майно ФЛАУ, покладає функції господарського управління майном на Президента, Виконком ФЛАУ;

Федерація легкої атлетики міста Києва є колективним членом ФЛАУ та може впливати на політику ФЛАУ виходячи з наданих їй Статутом ФЛАУ правами та обов’язками:

Регіональні спортивні федерації легкої атлетики – учасники ФЛАУ мають право:
• обирати делегатів на Конференцію ФЛАУ;
• делегувати до складу Президії ФЛАУ одного представника;
• вносити пропозиції щодо кандидатур на вибори Президента, Президії та Ревізійної комісії ФЛАУ;
• брати участь у заходах, які проводить ФЛАУ;
• користуватись послугами ФЛАУ;
• отримувати від статутних органів ФЛАУ інформацію про її діяльність;
• використовувати за погодженням з ФЛАУ символіку ФЛАУ;
• припинити свої повноваження у ФЛАУ.

Учасники ФЛАУ зобов’язані:
• дотримуватись вимог Статутів та Правил ФЛАУ, ІААФ, ЄАА;
• виконувати рішення Конференції, Президії та Виконавчого комітету ФЛАУ, Ревізійної та Арбітражної комісій;
• брати участь у заходах, що проводить ФЛАУ;
• вирішувати спірні питання своїх учасників, спірні питання, які можуть виникнути між учасниками ФЛАУ, спірні питання між учасником ФЛАУ та керівними органами ФЛАУ, в Арбітражній комісії ФЛАУ, якщо ці питання відносяться до її компетенції. Рішення Арбітражної комісії вважається остаточним і розповсюджується на всі сторони конфлікту;
• дотримуватися вимог законодавства України щодо допінгу у спорті;
• матеріально підтримувати діяльність ФЛАУ шляхом здійснення внесків учасників і добровільних пожертвувань;
• зберігати конфіденційну інформацію ФЛАУ.

Делегатами від ФЛАК на Конференцію ФЛАУ, обрано: Оринянского Сергія Володимировича (директор СДЮШОР ФСТ «Україна», віце-президент ФЛАК), Шкарнікова Сергія Миколайовича (директор СДЮШОР №6, віце-президент ФЛАК) та Кострицького Юрія Олександровича (генеральний секретар ФЛАК). Вони мають один голос від ФЛАК для голосування на Конференції.

Відразу після Конференції відбудеться круглий стіл «Реформа спортивної галузі України», а наступного для пройде обговорення «Організація роботи місцевих федерацій. Взаємодія з ФЛАУ».

Програма Конференції ФЛАУ
Порядок денний Конференції ФЛАУ

Posted in Новини | Leave a comment